Đáng để xem chén em văn phòng ngon hay vl luôn xem sex văn phòng ngon. Mihara Yuxiang và Jun Jixian là những siêu thần tượng trong tưởng tượng tình dục bình thường của tôi. Chính vì điều này, cả hai thường trở thành đối tượng của những hành vi khiếm nhã trong mắt và hành động của khách hàng. Trên thực tế, họ cũng là đối tượng trong những tưởng tượng tình dục của tôi. Cả hai đều là nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm quảng bá và giới thiệu sản phẩm của công ty. Sau khi chúng tôi mặc đồng phục mới, doanh thu của chúng tôi thực sự tăng đáng kể, khách hàng đến và đi.