Không bỏ lỡ địt nàng thơm của gái ngon thiên thần Nhưng một số cán bộ trong lòng biết rằng câu nói này là thiển cận, ai cũng biết quyền lực nghĩa là gì, có quyền thì có tiền, có tiền thì sống tốt, điều này là hiển nhiên. Sau khi Boss Huang rời đi, một trong số Qiu Yiming, Wang Ran và Xin Shoudu sẽ tiếp quản, và quyền lực sẽ do người mới nắm giữ ngay lập tức. Có một câu nói cổ ở Trung Quốc rằng có một hoàng đế trong một triều đình và các cận thần trong một triều đình khác, và không cần người trong triều đại đó. Ngay cả những đứa trẻ tiểu học cũng biết sự thật này, thật là một đứa ngốc.