Tin được không em thư ký hàng ngon gái xinh xuất sắc Khi tôi ra bắc, tôi cũng sống trong nhà của giáo sư và vợ tôi cũng rất vui vẻ tiếp đãi tôi ăn tối và trò chuyện. Một hôm, giáo sư gọi điện cho tôi nói đang là kỳ nghỉ hè, tôi chỉ có vài ngày rảnh rỗi, muốn nhân tiện cùng vợ chồng thầy vào nam thăm tôi. Tôi cũng xin nghỉ công ty mấy ngày đưa vợ chồng giáo sư đi gần khắp miền nam. Trong vài ngày, giáo sư nói với tôi rằng ông ấy còn có các dự án nghiên cứu phải làm, vì vậy ông ấy phải quay trở lại phía bắc và yêu cầu vợ ông ấy dành nhiều thời gian hơn ở Cao Hùng.